HealthTalkie

Talk About Health and Its related Topics

 

Psikiyatri Hastalarının Kamuda Malülen Emeklilik şartları Nelerdir?

by YUNUS_34
Öncellikle böyle bir site hazırladığınız için teşşekürler.
kardeşim psikyatri hastası defalarca hastanelerde yattı defalarca heyet raporu aldı. 36 aya kadar rapor alma hakkı varmış. çünkü 5434 sayılı kanuna göre bu sadece psikyatri, kanser ve verem hastalarına verilmiş 36 ay rapor kullanma.hastalıkları kolay düzelmediği için. kardeşim 32 ay şu an kullanmış durumda
kardeşim bir kamu kuruluşunda emekli sandığına bağlı olarak çalışmakta. 8.5 yıl oldu. doktoru isterseniz emekli edebilirim dedi. bizde emekli sandığına başvurduk. durumu anlattık hatta defalarca telefon açtık ve aynı cevabı aldık. bize 10 yılı dolmadan emekli olamaz yada emekli olursa sadece ikramiye alır. ve sağlık karneside verilmez denildi maaşda bağlanılmaz denildi bize.
günde 25 ilaç kullanmakta ve ilaç masrafları milyarları bulmakta. gene aradık defalarca aynı cevaplar ama mahkemeye verebilirsiniz dediler bize. mahkeme sonucu ne olur dediğimizde bilgi vermediler.
peki böyle sizde emsal dava var mı dedik bilgi veremeyiz dediler. emekliliğine birbuçuk yıl var ve hastalığı doktor kronikleşti demekte. emekli sandığındanda net cevap alamadık.

acaba emekli sandığına başvurup kaderimizi 3 doktora mı teslim edelim yoksa ondan sonra mahkeme davamı açalım mı. ve kazanma şansımız var mı? hukuk varsa tabii?
lütfen ? rica ediyorum bize bir yol gösterin. mailim
sambaz_1@hotmail.com
saygı vesevgiler acilen cevabınızı bekliyoruz.
in topics:

 • Emekli sandığının dediği doğru.Tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda emekliye ayrılabilmek için maalesef 10 yıl gerekli.
  - Raman72, 11 years ago
 • Maluliyet için gerekli şartları belirleyen Cetvel (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/cache/yonetmelik/7.5.12511%20ek1.doc)'de geçen ibare şu:

  12- PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR:
  Hafif işlerde bile çalışmaya olanak vermeyen(sürücü belgesi olmayan), tedavi ile düzelmeyen, kronik nitelik kazanmış, ağır seyirli, organik veya organik olmayan psikotik bozukluklar (demans, şizofreni, bipolar affektif bozukluk, frontal lob sendromu, paranoid vb.)
  Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ (http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.12505&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KAMU%20G%C3%96REVL%C4%B0LER%C4%B0N %C4%B0N%20TAHS%C4%B0S%20YARDIMLARINA%20%C4%B0L%C4% B0%C5%9EK%C4%B0N%20TEBL%C4%B0%C4%9E)'de malulen emeklilik için şu şartlar aranır:

  Malullük sigortasından yararlanma şartları ile usul ve esaslar

  MADDE 6 – (1) Kamu görevlilerine malullük aylığı bağlanabilmesi için;
  a) Kanuna göre malul sayılması,
  b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,
  şartları aranır.
  Yani maluliyet için 10 yıl hizmet süresi aranıyor evet. Yalnız, 5434 sayılı ES kanunda şöyle bir madde de var:

  Madde 53 (http://www.emekli.gov.tr/ESKanunu/5434_09.html#53.m) - (22/6/1956 - 6741/1 md. )
  Adi Mâlüllük aylığı, fiili hizmet müddetleri en az 10 yılı tamamlamış bulunan iştirakçilerin fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamına göre ve mâlüllük dolayısiyle vazifeden ayrıldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücretleri ve 15 inci maddenin (g) fıkrasında yazılı olanların tam aylık veya ücretleri tutarları üzerinden aşağıda gösterilen nispetlerde bağlanır. (1)(2)(4)(6)
  [...]
  Asgari 5 sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir mâlüliyete düçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın idameyi hayat imkanı kalmayan adi mâlüllere; (Mezkûr Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hususlar nazari dikkate alınmak suretiyle) 15 sene fiili hizmeti bulunan mâlüller gibi maaş tahsis olunur. (4)
  Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal etmez. (5 [ Ek fıkra hükmüne göre aylık bağlanmış olanlardan ölenlerin malül ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına da aylık bağlanacaktır. (G.md.184)])
  Mahkeme sürecinde ne olur bilemiyorum, ama en kötü ihtimalle ES 53. maddeye dayanarak (vefaatla geride kalanlara bırakmamak şartıyla) malulen emeklilik mümkün görünüyor.

  Not: Kamuda çalışmaya başlamadan önce SSK ya da Bağ-Kur primi yatırmış olabilir m? İlk akla gelen şeydir ama, belki gözden kaçmıştır diye düşünerek hatırlatmak istedim.
  - OturanBoğa, 11 years ago
 • "başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi" ile malulen emekli olabilir.
  5 yılı aşmış bir memuriyet söz konusu. Yazdıklarınıza göre, bir "bakıma muhtaçlık" tespiti yapılabilir gibi geliyor bana. Bu da 10 yıl hizmet süresini beklemeksizin malulen emeklilik hakkı getirebilir...
  - OturanBoğa, 11 years ago
 • öncelikle böyle bir site hazırladığın için sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  Oturan boğa

  psikyatri hastası bir kardeşim var. Konuyuda anlattım ve cevabında net belirtmemişsin yani olabilirde olmayabilirde benim anlayamadığım aradığı kriterlerde yatağa yada sandalyeye bağımlı yada bir kolu yada bacağı arızalı gibi tek başına yapılamayacak hastalıklardan bahsetmişsin
  acaba daha fazla rapor alabilme imkanı var mı yani 36 aydan fazla rapor alma imkanı varmı?
  Birde değerli kardeşim! Acaba başvuruyu yapmadan evvel hukuki.net diye bir sitede bir öğretmenin yazısını okudum.hastane kendisine kronik şizofreni raporu vermiş ve çalışamaz malülüğü uygun görmüş hastahane ancak verilen kararda toptan ödeme yapılmış. Yani ne maaş bağlanmış nede sağlık karnesi verilmiş. Böyle bir istekleri olmamasına rağmen. Onlarda mahkeme yoluna başvurmuşlar ama sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. şimdi değerli kardeşim senden ricam acaba danıştay veya yargıtayın bu konuda verdiği kararlara nasıl ulaşabiliriz veya bir benzeri varsa emsal gösterip emekli sandığına başvurarız toptan ödeme çünkü istemiyoruz sağlık karneside vermiyorlar eee ne anladık dimyada prince giderken evdeki bulgurdan olma durumumuz var. Mahkemelerin danıştay veya yargıtay verdiği psikyatri hastalarının adi malülükleriyle ilgili maaş bağlanması ve sağlık karnesi verilmesiyle ilgili kararlara ulaşabilşek çok sevap işlersin ne yapalım? Emekli sandığı bilgi vermiyor.

  Rica ediyorum bize emsal oluşturacak bir iki dava bulabilirmisin.

  Saygı ve sevgilerimle
  - YUNUS_34, 11 years ago
 • hastalıklarım kronik yaygın anksiyete 7 yıl
  buna şimdide Borderline hastalığı eklendi. Oturanboğa kardeşim ve siteyi ziyaret edenler ben bu hastalık kavramlarının içine girermiyim.
  - YUNUS_34, 5 years ago
 • İnanın bilemiyorum. Doktorunuza sormak en iyisi..
  - OturanBoğa, 5 years ago
 • Böyle bir siteyi hazırlayan ve tasarımını yapanlara saygı ve sevgilerimi sunarım.
  Benim sorunum: 657 sayılı devlet memuruyum. Psikyatri hastasıyım 8 yıldır, ADİ MALÜLEN emekli olmak istiyorum.
  Çeşitli aralıklarla hastahanelerde yattım ve çeşitli aralıklarlada toplam 33 ay israhat raporuda verdiler. 10 yılımın dolmasına 1.5 ay var.
  5434 sayılı emekli sandığı kanununa göre adi malülen emekli olabilmek için 10 yılını doldurup 36 istirahat raporu verilmesi gerekiyormuş. Yada 5 yılını doldurup doktorun tedavisi imkansız, bakıma muhtaç raporu vermesi gerekiyormuş.
  Doktorumda beni emekli etmek istiyor. Ancak ne şekilde yapacağımı bilemiyorum? 10 yılımı doldurup doktor raporuylamı emekli olayım. Yoksa 36 aylık raporu tamamlayıp kendim mi kuruma dilekçe verip emekli olma isteğini belirteyim bilemiyorum.

  AYRICA benim hastanede yattığım günler ve ayların toplamıda; 33 aylık israhat raporumada dahil mi? Çünkü ben daha 10 yılımı doldurmadan hastahanede yattığım ve aldığım raporların toplamı 36 ayı geçmiş olur.
  YANİ DİYORUMKİ BENİM HASTAHANEDE YATTIĞIM AYLAR ; ALDIĞIM HEYET RAPORLARINA DAHİL Mİ? Emekli sandığı böyle bir hakkı var mı yada istekte bulunabilir mi? Çünkü hastahande yattığım aylar ve almış olduğum heyet raporları toplamı 10 yılımı doldurmadan 36 ayı geçiyor. BUNLAR EMEKLİ SANDIĞINDA NASIL DİKKATE ALINIYOR. EMEKLİ MAAŞIM BAĞLANIP , EMEKLİ İKRAMİYEM VERİLİR Mİ?

  RİCA EDİYORUM BANA BİR YOL GÖSTERİN.
  SAYGI VE SEVGİLERİMLE
  - YUNUS_34, 5 years ago
 • Bence 10 yılı tamamladıktan sonra malulen emeklilik talebinde bulunun.

  Memur mevzuatına çok hakim değilim. Ama okuduklarımdan anladığım, raporlu sürelerin emeklilik hesabına sayılacağı yöünde (657/105. madde (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/dmkkisim4.html#madde105))
  Malulen emekli olursanız, 5400 gün hizmet süresi ile emekli olmuşsunuz gibi hesaplanır emekli aylığınız...
  - OturanBoğa, 5 years ago
 • evet eksik birşey var oturanboğa kardeşim. şöyle izah edeyim:

  şimdi Ben diyorum ki hastahanede 20 ay çeşitli aralıklarla yattım. ve çeşitli aralıklarlada 33 ay heyet raporum var. toplam 53 ay ediyor.
  10 yılımın dolmasına 1.5 ay var. Acaba emekli sandığı 10 yılım dolmadan bu 33 ayın üstüne yatarak tedavi gördüğüm 20 ayıda hesaba katar mı? yada katmaz mı? onu bilemiyorum.
  eğer hesaba katarsa benim 10 yılı doldurup da bana maaş bağlamama ihtimalleri söz konusudur. çünkü diyecekler ki sen 10 yılını doldurmadan 36 ayı aşmışsın diyebilirler. hesaba katmazlarsa yatarak tedavi gördüğüm 20 ayı o zaman sorun olmaz.

  bu konu hakkında bilginizi bekliyorum.
  - YUNUS_34, 5 years ago
 • Bu detayın yanıtını bilmiyorum maalesef. Bilen arkadaşlar varsa yazsın lütfen?
  - OturanBoğa, 5 years ago
 • psikyatri hastasıyım. 10 yılımın dolmasına 1 ay var. çeşitli tarihlerde aralıklı olarak toplam 20 aydan fazla hastahanelerde yattım. doktorlar bana çeşitli tarihlerde toplam 33 ay heyet raporu verdiler.
  bundan birbuçuk sene evvel emekli sandığıyla defalarca telefonda konuştum. bana 10 senemi doldurmamı istediler. öyle emekli maaş bağlarız dediler. aksi halde toptan ödeme yapıp, ne sağlık karnesi nede maaş bağlamıyacaklarını söylediler.
  şimdi ben 10 senemin dolmasına az bir süre varken telefon açtım. işlemleri nasıl yapacağım hakkında bilgi almak isterken bana emekli olamayacağımı söylediler. hastanede yatarak tedavi olduğum günlerin toplamı ile aldığım heyet raporlarının toplamı (53 ay) hakkında sorun olabileceği söylenmekte. 10 yılımı doldurmadan 36 aylık heyet raporunu aşmış olacağımı söylüyorlar!
  herkes kafasına göre bir şey diyor. avukatlara danıştım. kim olur diyor kimi olmaz diyor. BEN GÜNDE 22 İLAÇ alıyorum bunların aylık maliyeti 3 milyardan fazla. sağlık karnesi vermeyip maaş bağlamıyacaklarsa idamımı istiyorlar. yada kafana sen sık diyorlar. bir avukatda bana ya tedavisi imkansız bakıma muhtaç tek başına hayatını devam ettiremez raporu al diyorlar. zaten doktor emekli etmek istiyor 2 senedir beni ama bu raporu verirmi bilmiyorum. yada yüzdelik mi verir bilmiyorum. bu rapor birde ankaraya gidecek onlarda bir hakem hastahanesine yollayacaklar beni ya benim 8 yıllık doktorum teşhisi koysa bile 1-2 hafta hakem hastahanesi benim hastalığımdan ne anlayacak.
  ikinci şık olarakda bana gene 10 yılımı doldurduktan sonra 6 aylık dilimler halinde 36 aya kadar rapor al demekteler.

  yav ne yapacağımı bilemiyorum.raporlarımda hastalık isimleri şöyle: srasıyla major depresyon, kişilik bozukluğu, yaygın anksiyete, kronikleşmiş yaygın anksiyete,bordline kişilik bozukluğu ve yaygın anksiyete, kendisine ve başkasına zarar verebilir. gibi heyet raporları. şimdi benim derdim bana yeter. zaten yaşayan ölüyüm. ölümümü bekliyorum. 68 kilodan 140 kiloya çıktım.

  BEN BU SİTEYİ HAZIRLAYANLARDAN VE BU YAZIYI OKUYANLARDAN ALLAH(C.C) VE PEYGAAMBERİMİZİN SUYU VE HUYU HÜRMETİNE BİR YOL GÖSTERİN.
  - YUNUS_34, 4 years ago
 • Asgari 5 sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir mâlüliyete düçar olup herhangi bir şekilde kazanç ve başkasının yardımı olmaksızın idameyi hayat imkanı kalmayan adi mâlüllere maaş bağlanır diyorsunuz oturan boğa kardeşim.

  HANGİ PSİKYATİK HASTALIKLARDA BU ŞARTLAR ARANILIR. HASTALIKLARINI İSİMLERİNİ SAYAR MISINIZ RİCA EDERİM.

  SEVGİ VE SAYGILARIMLA
  - YUNUS_34, 4 years ago
 • Yukarıda da yazdığım gibi, maluliyet için gerekli şartları belirleyen maluliyet cetveli'nde geçen ibare şu:

  12- PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR:
  Hafif işlerde bile çalışmaya olanak vermeyen(sürücü belgesi olmayan), tedavi ile düzelmeyen, kronik nitelik kazanmış, ağır seyirli, organik veya organik olmayan psikotik bozukluklar (demans, şizofreni, bipolar affektif bozukluk, frontal lob sendromu, paranoid vb.)
  - OturanBoğa, 4 years ago
 • Yataklı sağlık kurumlarında yatarak tedavi görülen süreler sağlık raporlarının toplamına ilave edilir. Sağlık raporları bakımından en çok süreleri dolduran kişiler artık ben emekliliği hak ettim diye düşünmemeli. Çünkü, kurumu onu tam teşekküllü bir hastaneye kontrol için sevk edip çalışıp çalışamayacağına dair tekrar bir rapor almasını istiyor. Son olarak torba yasada sağlık raporlarının en çok süreleri değişti. Daha doğrusu düşürüldü. Net bilgi için yasayı inceleyiniz.
  - fayhan, 4 years ago
 • tekrar böyle bir siteyi hazırladığınız için teşşekürler.

  devlet memuruyum emekli sandığı hayallerimi mahvetti. bir evet diyor bir hayır.

  10 yıl 4 ay hizmetim var. çeşitli aralıklarla 2000 senesinden bu yana heyet raporları aldım. belki 10 sefer yada daha fazla hastahanede yattım. bunların ortalamalarıda 2.5 ay dır.
  teşhisim ilk önce major deprosyondu. sonraki bütün teşhisler yaygın anksiyete bozukluğu. 36 ayım dolunca s.g.k ya gönderdim. çünkü emekli sandığının 5434 sayılı maddesinde kanser, verem ve psikyatri hastaları 18 aya kadar istirahat raporu alırlar. doktor isterse 36 aya kadar çıkarır. ondan sonra adi malülük işlemleri görülür denmekte.
  bana gelen yazıda şöyle denmekte. 5434 sayılı kapsama girdiğime sıhhi izin süresini 2 ay 15 gün kullandığıma ve 36 aylık sihhi izin süresini doldurmadığıma karar vermişler. ve bana kesin işlemli bulunduğu görevini yapamaz diye bir rapor heyetten almamı istemekteler.

  şimdi ben ne yapacağımı bilmiyorum. ALLAH ...

  şimdi bilemiyorum doktorum bu raporu bana verir mi, veyahut heyette kabul görür mü
  hastalığım olan kronikleşmiş olan yaygın anksiyete bozukluğu hangi hastalık grubuna giriyor. ve devlet memurlarında yüzdelik kullanılıyormu?

  oturan boğa yardımını ekliyorum. telefon açtım belki 40 sefer maluliyet servisine, bana sürekli rapor almamı aralık vermeden rapor kabul edeceklerini söylüyorlar. örneğin 3 ay heyet raporu aldın süresimi doldu. tekrar doktordan heyet raporu al. olacak iş mi. belki doktor iyileşmemi beklemiştir.
  ne hukuk var ne adalet bu ülkede adamı olan işini yapıyor. kafamızamı sıkalım.

  rica bana bir yol gösterin oturan boğa ve site yetkilileri ve mesajı okuyan arkaşlardan saygı ve sevgi
  - YUNUS_34, 3 years ago
 • %60 ve üzeri rapor verilirse kurumunuz sizi malulen emekli etmek zorunda. "Kesin işlemli ve belgelik fotoğraflı, onaylı" raporunuzu kurumunuzun sevki ile almanız gerek.

  Yaygın anksiyete bozukluğu sakatlık oranı cetveli'nde ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR olarak geçer. İlgili madde şu şekildedir:

  D- Nevrotik, stresleilgili ve somatoform bozukluklar; (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, fobi, konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis, Ağırstres tepkisi ve uyum bozukluğu, Dissosiyatif bozukluk )
  1- Tedaviile işlevselliği tam düzelen %0
  2-T edaviile işlevselliği kısmen düzelen %25
  3- Tedaviile işlevselliği düzelmeyen %50

  Obsesif Kompulsif Bozukluk,Travma sonrası stres bozukluğu
  1- Tedaviile işlevselliği tam düzelen %0
  2- Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen %30
  3- Tedaviile işlevselliği düzelmeyen %70
  - OturanBoğa, 3 years ago
 • Herkese ALLAH'tan acil şifalar dilerim. Oturanboğa kardeşim bak herşeyi net anlatayım belki yanlış anlaşılma oldu: ben devlet memuruyum şimdi benim psikyatrik hastalığım var. teşhis ilk önce 2001 de major depresyondu, 2002 de haccetttepe yattım onlarda major depresyon ve kişilik bozukluğu dediler. bulunduğum ile geri geldim.
  Bir başka doktora muayene oldum. yatışımı diğer doktorlar gibi yaptılar. 3 ay yatırdı. bana yaygın anksiyete teşhisi konulup. heyete sevk etti. daha önceki doktorlarda olduğu gibi, o da heyete sevk edip israhat raporu verdi 3 ay.
  2011 yılının ocak ayına kadar sadece bulunduğum ildeki doktorun kontrolü altındaydım. sadece 2006 gazi üzersitesinde yattım. oda doktorum istersen git gidebilirsin belki onlardan şifa bulursun demekteydi. çünkü verebileceğim psikyatri ilacı kalmadığını söyledi. gitmez olaydım. beni gazi üniversitesi mahvetti. bağladılar beni iğneler vurdular. 2.5 ay yattım sonuç elde var sıfır. cumartesi günü taburcu ettiler. talebimiz olmamasına rağmen. zorla taburcu ettiler. orda verdikleri teşhis depresyon kişilik bozukluğu ve yaygın anksiyete idi.
  uçağa atladım doktorumun yanına geldim. çünkü günde 22 ilaç kullanıyordum. bunlar birden hepsini kesmiştiler. sadece birtane ilaç veriyordu gazi ünv. ve iğne vuruyorlardı. yani anlayacağın o günden bugüne doktorumu değiştirmedim. sadece iki kez ankaraya gitmişim. durumumun kötüleştiği zamanlarda hastahanede yatarak tedavi ediyordu elinden geldiğince sonra heyete sevk ediyordu doktorum heyet raporu alıyordum. bazen hastahaneden yatmadan heyete sevk ediyordu. ve böylece bana verilen heyet raporlarının toplamı 36 ay oldu.
  sevk edip 2001 yılından 2011 yılının ocak ayına kadar çeşitli aralıklara 36 ay toplam heyet raporum oldu.
  kurumuma dilekçe yazarak 5434 sayılı kanuna göre adi malülen emekli olma dilekçemi verdim. 2 ay sonra gelen yazıda şöyle denmekteydi.
  1- durumumun 5434 sayılı kanuna girdiğine
  2- 2 ay 15 gün sıhhı izin kullandığıma ve 36 aylık sıhhi izin süresinin dolmadığına
  3- hala bulunduğu görevi yapıp yapamıyacağını belirtir kesin işlemli bir sağlık kurulu raporu gönderilmesi halinde maluliyet tespitinin yapılmasına uygun olacağına karar verildi. denmekte s.g.k.

  şimdi benim anlamadığım benim diğer israhat raporlarımı niye saymadılar. telefon açtım belki 10 sefer bana üst üste almam gerektiğini söylediler. kanunun neresinde var bu. kanser verem ve psikyatri hastaları 16 aya kadar isirahat raporu alırlar doktor isterse 36 aya kadar uzatır. şimdi ben 10 senemi doldurdum. devlet memuruyum.doktorumamı gideyim yoksa itirazdamı bulunsam s.g.k ya. yada doktoruma başvurup beni heyetemi sevketsin.
  çünkü günde 22 ilaç alıyorum. ve adi malülük kapsamına girip maaş bağlarlarmı yoksa toptan ödememi yaparlar ve hastalığımda yaygın anksiyete ve bunda yüzdelik geçerlimi. yoksa hayatını çalışarak kazanamaz veya bulunduğu görevi yapamaz hangi kararı vermesi lazım heyetin.

  bu da sizin bana yazdığınız yazı ben bunlardan hiçbirine girmiyorum.
  PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR:
  Hafif işlerde bile çalışmaya olanak vermeyen(sürücü belgesi olmayan), tedavi ile düzelmeyen, kronik nitelik kazanmış, ağır seyirli, organik veya organik olmayan psikotik bozukluklar (demans, şizofreni, bipolar affektif bozukluk, frontal lob sendromu, paranoid vb.)

  şimdi yanlış anlamayın 10 yılını dolduran devlet memurları %60 raporla adi malül olup maaş bağlanırmı? yani heyet %60 verirse.ÇÜNKÜ GÜNDE 22 İLAÇ ALMAKTA VE BU İLAÇLAR BAYAĞI PAHALI. sevgili oturan boğa kardeşim ve değerli engelliler biz ailesi ve bu yazıyı okuyan herkese şimdiden teşşekürler
  - YUNUS_34, 3 years ago
 • Önceki rapor sürelerinizi neden saymadıklarına dair en küçük bir fikrim yok. Bence bunu yazılı olarak bir dilekçe ile kuruma sorabilirsiniz...

  Ama, benim görüşüm, 10 yıllık hizmet sürenizi tamamlamışsınız madem, bu durumda -üstteki mesajımda sakatlık oranı cetveli'nden alıntıladığım bilgiler ışığında- %60 ve üzeri rapor alabilirseniz, malulen emekli olmamanız önünde hiç bir mani yok bence.
  - OturanBoğa, 2 years ago
 • s.a arkadaşlar herkese geçmiş olsun. ben devlet memuruyum bu siteyi hazırlayanlardan ALLLAH(C.C) razı olsun. ben psikyatri hastasıyım. 13 sefer hastahanelerde yattım. 10 yılımı doldurdum.

  ya ben çeşitli aralıklarla 36 ay heyet raporu aldım. ve s.g.k gönderdim. gelen cevabi yazıda. iki buçuk ay sıhhi izin süresi kullandığımı demekteydiler ve kesin işlemli bir sağlık kurulu raporu istiyorlardı. s.g.k ya açtığım telefonda raporlarım arasında 1 yıl 1 gün fark olduğu söylendi.( YANİ 2 HEYET RAPORU ARASINDA 1 YIL 1 GÜN FARK OLURSA GERİYE DÖNÜK RAPORLAR DİKKATE ALINMIYORMUŞ) 5434 sayılı kanunun 105.maddesinin 47 inci maddesinde yazıldığı söyleniyordu. heyete girdim.
  S.G.K YAZISINA GÖRE BANA TEDAVİYE RAĞMEN ÇALIŞMAYA OLANAK VERMEYEN. KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK VE YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANILARI KONULDU. ŞİMDİ TÜM BU SİTEYİ ZİYARET EDEN ARKADAŞLARDAN VE OTURAN BOĞA KARDEŞİMDEN RİCAM 36 AYI DOĞRULAYABİLİRMİ? ARAŞTIRABİLİRMİ? ve mahkemeye verirsek ne olur. VE BU BANA SON VERİLEN HASTALIKLARIN ORANI NEDİR?

  ÖRNEĞİN cetvele baktım
  kronik yaygın anksiyete bozukluğu var.
  cetvelde kronik depresif bozukluk yok. kronik depresif bozukluk yerine, A-depresif karışık, D-yineleyici depresyon ve kronik depresyon yazmakta cetvelde. Rica ediyorum KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK ORANI NEDİR. VE DİSTİMİDE CETVELDE YAZMAKTA SİKLOTİMİDE YAZMAKTA.

  LAKİN KRORİK DEPRESİF BOZUKLUK YAZMAMAKTA? RİCA EDİYORUM KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK NET BELİRTİLMEMİŞ, ORANI NE OLABİLİR.
  - YUNUS_34, 2 years ago
 • GEÇİCİFONKSİYON KAYBINA NEDEN OLAN RUHSAL HASTALIKLAR Bu gruptaki hastalıklar 1 yıl sonra kontrolgerektirir. Özürlülük oranları belirtilere göre değil, işlevsellik düzeylerine göreverilir.
  A- Beyin Hasarı,Beyin İşlev Bozukluğu ve Bedensel Hastalıklara Bağlı Ruhsal Bozukluklar(organik hallusinozis, organik duygudurum bozukluğu -manik, depresif karışık vebipolar tiplerini içerir-, organik sanrılı bozukluk, organik bunaltı bozukluğu)
  1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen 40
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 60

  B- Beyin Hasarı,Beyin İşlev Bozukluğuna Bağlı Davranış Bozuklukları (organik kişilik bozukluğu -frontal lob sendromunuiçerir-, beyin sarsılması sonrası-postkontüzyonel sendrom-)
  1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen
  02-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen (40)
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 70

  C- Duygudurum Bozuklukları
  a .Maniknöbet, bipolar duygudurum bozukluğu, yineleyici depresyon, kronik depresyon1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen 40
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 70
  b. İnatçı duygudurum bozukluğu (siklotimi, distimi)
  1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen 10
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 30

  D- Nevrotik, stresleilgili ve somatoform bozukluklar; (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu,fobi, konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis, Ağırstres tepkisi ve uyum bozukluğu, Dissosiyatif bozukluk )
  1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen 25
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 50
  Obsesif Kompulsif Bozukluk,Travma sonrası stres bozukluğu
  1-Tedaviile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviile işlevselliği kısmen düzelen 30
  3-Tedaviile işlevselliği düzelmeyen 70
  - ertugrul01, 2 years ago
 • s.a arkadaşlar herkese geçmiş olsun. ben devlet memuruyum bu siteyi hazırlayanlardan ALLLAH(C.C) razı olsun. ben psikyatri hastasıyım. 13 sefer hastahanelerde yattım. 10 yılımı doldurdum.

  ya ben çeşitli aralıklarla 36 ay heyet raporu aldım. ve s.g.k gönderdim. gelen cevabi yazıda. iki buçuk ay sıhhi izin süresi kullandığımı demekteydiler ve kesin işlemli bir sağlık kurulu raporu istiyorlardı. s.g.k ya açtığım telefonda raporlarım arasında 1 yıl 1 gün fark olduğu söylendi.( YANİ 2 HEYET RAPORU ARASINDA 1 YIL 1 GÜN FARK OLURSA GERİYE DÖNÜK RAPORLAR DİKKATE ALINMIYORMUŞ) 5434 sayılı kanunun 105.maddesinin 47 inci maddesinde yazıldığı söyleniyordu. heyete girdim.
  S.G.K YAZISINA GÖRE BANA TEDAVİYE RAĞMEN ÇALIŞMAYA OLANAK VERMEYEN. KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK VE YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU TANILARI KONULDU. ŞİMDİ TÜM BU SİTEYİ ZİYARET EDEN ARKADAŞLARDAN VE OTURAN BOĞA KARDEŞİMDEN RİCAM 36 AYI DOĞRULAYABİLİRMİ? ARAŞTIRABİLİRMİ? ve mahkemeye verirsek ne olur. VE BU BANA SON VERİLEN HASTALIKLARIN ORANI NEDİR?

  ÖRNEĞİN cetvele baktım
  kronik yaygın anksiyete bozukluğu var.
  cetvelde kronik depresif bozukluk yok. kronik depresif bozukluk yerine, A-depresif karışık, D-yineleyici depresyon ve kronik depresyon yazmakta cetvelde. Rica ediyorum KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK ORANI NEDİR. VE DİSTİMİDE CETVELDE YAZMAKTA SİKLOTİMİDE YAZMAKTA.

  LAKİN KRORİK DEPRESİF BOZUKLUK YAZMAMAKTA? RİCA EDİYORUM KRONİK DEPRESİF BOZUKLUK NET BELİRTİLMEMİŞ, ORANI NE OLABİLİR
  - YUNUS_34, 2 years ago
 • maluliyet cetveli'ne göre "Hafif işlerde bile çalışmaya olanak vermeyen, tedavi ile düzelmeyen, kronik nitelik kazanmış, ağır seyirli, organik veya organik olmayan psikotik bozukluklar (demans, şizofreni, bipolar affektif bozukluk, frontal lob sendromu, paranoid vb.)" tespiti haklinde kişi malul sayılır.

  "Tedaviye rağmen çalışmaya olanak vermeyen" ibaresi bulunan bir rapora rağmen sgk "sen malul değilsin" diyemez. Size "malul değilsiniz" mi deniyor, yoksa rapor sürenize dair bir şeyler mi söylüyorlar?

  36 ay detayını anlamadım?
  - OturanBoğa, 2 years ago
 • 36 ay heyet raporlarım var. gönderdim s.g.k ya ancak bana 2 rapor arasında 1 yıl fark olduğu için buda 2009-2010 arası oluyor aralarında 1 yıl 1 gün farkı var denmekte yani 2 heyet raporu arasında 1 yıl 1 gün fark varsa geriye dönük raporları saymıyorlarmış. 5434/105.maddenin 47 nci bendi yazmakta gelen yazıda 36 ay raporu bu yüzden dikkatte almadıklarını ve sıhhi izin süresinin 2.5 ay sadece kullanıldığını varsaymışlar 33.5 ayı saymamaışlar. ve gelen yazıda ayrıca kesin işlemli bir sağlık kurulu raporu istendi. ve raporumda şu yazılmakta özetle tedaviye rağmen çalışmaya olanak vermeyen kronik depresif bozukluk ve yaygın anksiyete bozuklu denilmiş. şimdi sizce bana maaş bağlanırmı net oranları ne olur bir başka hastahaneye gönderme ihtimalleri varmı. sevgi ve saygılarımla cevabını bekliyorum.
  - YUNUS_34, 2 years ago
 • 5510 sayılı yasanın 47. maddesini kastetmiş olmalılar...

  Dediğim gibi, rapor sürelerine ve bunların emeklilik hesabına etkisine dair hiç bir bilgim yok. Bilgisi olan var mı arkadaşlar?
  - OturanBoğa, 2 years ago
 • hayır ben 2008 den önce işe girdiğim için oturan boğa kardeşim eski kanuna göre 5434/105/47. nci maddesine göre işlem görecem 5510 sayılı kanun 2008 den sonra işe girenler içindir. çünkü 2000 de işe girdim. şimdi 36 aylık raporu aralarında raporların 2008-2009 arası heyet raporum 1 yıl 1 gün ü geçiyor bunun için saymadılar geriye dönük diğer bütün heyet raporlarını. tam teşiekküllü bir hastahanede ve kesin işlemli bir rapor istediler. heyete girdim özet olarak anlatırsak. tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen ve kronik nitelik kazanmış depresif bozukluk ve yaygın anksiyete tanıları koydular. rapor şu anda ankarada gelmesini beklemedeyim. sizce ne olur en kötü ihtimallede olsa. en iyi ihtimalle ne olur. orta ihtimalle ne olur. rica ediyorum. ve verirlerse maaş ne kadar verirler.sevgi ve saygılarımı sunarım. ALLAH'A (c.c.) emenet ol l
  - YUNUS_34, 2 years ago
 • Sevgili yunus 34 kardeşim,
  Memuriyette hastanede yatışta geçen süreler bahsi geçen 36 ay heyet raporu süresinden ayrıdır.Yatışta geçen süreler 36 ayllık heyet raporuna dahil edilmez.Memuriyette (5434 de tabi) 10 yılını dolduranlar %60 çalışamaz raporuna istinaden malulen emekli olur.Şizofreni hastaları Rapor yüzdesi olarak ikiye ayrılır. 1-Tedavi ile çalışma olanağı vermeyen....Oranı % 80 dir. 2-Tedavi ile çalışma olanağı veren.....Oranı %45 dir.(Bu gruptakiler malulen emekliolamazlar.Ancak Erken (Özürlü) emekli olabilirler.
  - müren, 2 years ago
 • Ama 5434 (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5510&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=)/105/47. madde yok ki?
  - OturanBoğa, 2 years ago
 • yav şimdi benden s.g.k tam teşşeküllü bir hastahaneden net bir rapor alıp s.g.k. göndermelerini ona göre malüliyet tespitinde değerlendirme yapacaklarını, belirtti s.g.k. bende heyete girdim heyet şu kararı verdi. özetle tedaviye rağmen çalışma olanağı vermeyen, kronik nitelik kazanmış depresif bozukluk ve yaygın anksiyete tanıları vardı yüzdelik oranları yoktu raporumda doktorlar bana yüzdelik raporunu ankaradaki 3 tane heyet doktorunun vereceğini söyledi. şimdi ben malüliyett cetveline baktım. kronik depresif bozukluk %70, kronik yaygın anksiyete %50 yazmakta. şimdi benim sizden ricam beni adi malülen emeklimi ederler, yoksa, toptan ödememi yaparlar, yoksa başka bir hastaneyemi gönderirler. hizmetim 11.5 senedir. saygı ve sevgilerimi sunar acilen cevabınızı beklerim.
  - YUNUS_34, 2 years ago
 • Malulen emeklilik onaylanacaktır diye umalım...

  Süreci takip için: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı evrak takibi: 0312 415 32 03-4-5-6
  - OturanBoğa, 2 years ago
 • Devlet memurlarında yüzde hesabı sadece stopaj yoluyla kesilecek gelir vergisinin hesaplanmasında kullanılır.
  Uzun süren bir hastalık vs.. seylerden emeklilik ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve SGK'da düzenlenmiştir.
  657 sayılı DMK'nın 105. maddesinde:
  "..........................
  C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
  izin verilir.
  Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
  İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
  Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
  Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır."

  diye belirtilmektedir.

  yani 18 aylık rapor aldıktan sonra 18 ay daha rapor alırsanız (36 ayı raporlu geçirmeniz ve bu süre içinde çalışmamanız gerekiyor) malulen emekli olabilirsiniz. Emekli aylığınızın hesaplanmasında da yüzde ile belirtilen maluliyetiniz hesaba katılacaktır.
  - olafpadme, a year ago
 • Kolay gelsin..18 yıllık Silahlı Kuvvetler mensubuyum. Güneydoğuda ağır şartlarda görev yaptıktan sonra 2003 yılında rahatsızlandım 3 yıl boyunca belli periyotlarla askeri hastane ve akıl ve ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüm..Toplam 6 veya 7 ay istirahat ve yatış aldım. 2006 yılında akıl ve ruh hastanesi bana en son rahatsızlığımdan dolayı "HEZEYANLI BOZUKLUK" teşhisi koydu.. Rahatsızlığımda halen devam etmektedir. Fakat silahlı kuvvetler "Devlet Hastanesindenden alınan raporları" kendi yönergeleri gereği kabul etmemektedir. Bu raporla tam teşekküllü askeri hastaneye gittiğimde Bir tane pisikiyatride görevli üsteğmen senin bir şeyin yok sıkıntıların var , depresyondasın deyip bana ilaç verip 6 imzalı profösörlerin verdiği "HEZEYANLI BOZUKLUK" heyet raporunu kabul etmedi. Ben de bu olaya sinirlendiğimden dolayı ilaçlarımı kullanmayıda bıraktım. Şu an hala görev yapmaktayım fakat rahatsızlığımdan dolayı zorlanmaktayım. Devlet hastanesinden aldığım bu raporlar askeriye tarafından kabül görmediği için tayin atamalarımda göz önüne alınmamaktadır. Yaptığım işler mali işler olup altına imza atmaktayım. Silahlı nöbet tutmaktayım. bildiğim kadarıyla bu raporu olan insanların Türk Ceza Hukukuna göre "CEZAİ SORUMLULUKLARIDA" yoktur. İş konusunda da rahatsızlığımdan dolayı bayağı sıkıntı yaşamaktayım. Fakat askerlik mesleği hata ve dikkatsizlik gerektirmez. Aynı zamanda çoğu mesleklere göre yorucu ve meşakatlidir. Fakat malum rahatsızlığım amirlerim tarafından da anlaşılamamakta ve yerine göre bu durum sicilime ve aile hayatıma da yansımaktadır. Bu durumdan dolayı MOBBİCK le karşılaşmaktayım. Sayın OTURAN BOĞA bana bu konuda yol gösterirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
  - samett, a year ago
 • Samet bey,

  Askeri hastanenin verdiği anlamsız rapora karşı itiraz ettiniz mi?
  - OturanBoğa, a year ago
 • 2003 yılında görev yaptığım yerdeki askeri hastanesinde bir yıl psikiyatride tedavi gördüm ve bana "A tipik pisikotik bozukluğu" teşhisiyle heyet raporu verildi. Fakat rahatsızlığım dahada ilerlemeye başlayınca beni görev yaptığım yerdeki akıl ve ruh hastanesine sevkettiler. Orada yatarak tedavi oldum ve düzenli aralıklarla istirahat ve tedavi sürecim 2 yıl devam etti.
  Sonra akıl ve ruh hastanesi bana " HEZEYANLI BOZUKLUK" teşhisi koydu. Aldığım bu heyet raporunuda askeri hastaneye onaylattım. Daha sonra bu raporlarla GATA/ANKARA'ya gittim. Orada psikiyatrideki doktor "bunlar çok abartılmış senin bir şeyin yok depresyondasın" deyip bana bir kaç ilaç yazıp "görev yerinde tedavi ol" diyerek beni geri gönderdi.

  Sayın oturan boğa en yüksek askeri hastane GATA olunca başka bir üstü de olmayınca itiraz edemiyorsunuz. Benim sinirlendiğim nokta 6 tane profösörün imzaladığı ve beni yakından tanıma fırsatı bulan bu insanların verdiği rapora bir tane askeri uzman doktorun bence senin bir şeyin yok deyip yok sayması. Ama sonra ne oldu görevimi yaptım ama ne koşullarda. Sicilim bozuldu. Algılamam vb. problemlerim olunca ceza almalar. İşten dolayı üstüme gelmeler. Bağırmalar, çağırmalar. Nede olsak turp gibi sağlamız ya!.

  En son iş durumundan dolayı dilekçe yazdım. "Atandığım görev hariç bana İkiz görevli olarak başka bir iş daha verildi.2 yıldır bu durumda çalışıyorum. Fakat bu durumdan dolayı sağlığım ve aile hayatım etkileniyor. Kanun ve talimat gereği bu göreve bir tane personel verin diye." Bana verilen cevap kısaca "hepimiz askeriz yola devam". 4.üncü yıl oldu hala değişen bir şey yok. İkiz görevli olarak bu işide yapıyorum.

  Görev yapayım ama rahatsızlığım izin vermiyor ki. Malum rahatsızlığımdan dolayı gece uyuyamıyorsun, asabisin, konuşulan şeyleri anlamıyorum.Aşırı unutkanım, araba süremiyorum. Bana gülenler, değişik düşünceler, Konuşmam sanki kulaklarımda yankılanıyor. Akşam yatarkem kulağımda değişik lisanda sesler duyuyorum. Arkamda devamlı gölge gibi bir şey var. v.s. Bu konuları buraya yazmam benim durumumda da bir çok arkadaşım var.
  Amacım görev yaptığım kurumu karalamak ve kötülemek değil. Sonuçta burdan ekmeğimizi yiyiyoruz. Ama personelinde mağdur olmaması lazım. Aynı zamanda vatanımızı korurken benim gibi bazı arkadaşlar görev esnasında güneydoğuda terörle mücadele ederken, ağır görev şartlarından ve yersiz amir baskısı yüzünden bu durumlara düştük.

  Sonuçta devlet hastanelerinin verdiği heyet raporları silahlı kuvvetlerin sağlık yönergesi gereği atama ve emeklilik işlemlerinde kabul görmediği için mağdur oldum. Dileğim devlet hastanelerinin de verdiği heyet raporlarının silahlı kuvvetler tarafından atamalarda ve emeklilik işlemlerinde kabul görmesi. Özellikle psikiyatri konularında personelin "ya sen depresyondasın" deyip MAĞDUR edilmemesi.

  Kolay gelsin..
  - samett, a year ago
 • C- Şizoaffektif bozukluk (manik, depresif ve karışık tip)
  1-Tedaviyle çalışabilen 45
  2-Tedaviye rağmen çalışma olanağı olmayan 80

  D- Sanrısal bozukluklar (paranoya, paranoid psikoz, parafreni tanılarını içerir)
  1-Tedavi ile işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviyle çalışma olanağı veren 40
  3-Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen 70

  E- Atipik veya başka türlü adlandırılamayan psikozlar
  1-Tedaviyle işlevselliği tam düzelen 0
  2-Tedaviyle çalışma olanağı veren 45
  3-Tedaviyle çalışma olanağı vermeyen 80

  samet bey buyuk gecmıs olsun sızın emeklı olma durumunuz cok yuksek. saglık kurulu olculendırme ded sızın enaz % 45 oran almanız lazım

  sıze tavsıyem ankarada askerı davalarını bakan avukatlar var ünal hukuk ofısı de var sızın askerıden ıs kazası gıbı bu rapor oranına gore tazmınat alma durmunuz dahı var sızın bıran once tedavı olmanızda sart gorunuyor
  ben bıraz arastırdım hastalıgınıza kolay bır hastalık degıl askerıde ıt ıte ısırmaz denen bır deyım vardır af buyrun gatadakı doktorlarda neden boyle ıfade etmısler anlamıs degılım sız oyle bır emeklı olursunuz kı onu yapmayanlar halt etmısler afedersınız
  - fulya35, 11 months ago
 • Fulya hanımın önerisini değerlendirebilirsiniz bence de. Konuya hakim bir avukat hakkınızı almanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
  - OturanBoğa, 11 months ago

Comment